Репери на интерактивност в технологичните дейности за предучилищници. В. Търново, ВТУ, Научна конференция с международно участие, сб. 25 години Педагогически факултет, 2009


Гайдова, Радка (2009) Репери на интерактивност в технологичните дейности за предучилищници. В. Търново, ВТУ, Научна конференция с международно участие, сб. 25 години Педагогически факултет, 2009 Научна конференция с международно участие, сб. 25 години Педагогически факултет


 Разглежданата трактовка по проблема за интерактивността, обяснява по-широкия контекст на взаимодействието между участниците в учебния процес по технически дейности, при което се постига стимулиране на активността на предучилищницие на различни равнища, при различен тип взаимодействие ( обект, субект,технология, действия,...).
  Доклад
 дете, техника, репер/опора, интерактивност, партньорство
 Издадено
  5148
 Радка Гайдова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/