Конструирането като ерготерапия.В. Търново, ВТУ, сп. Педагогически алманах, 2009


Гайдова, Радка (2009) Конструирането като ерготерапия.В. Търново, ВТУ, сп. Педагогически алманах, 2009 сп. Педагогически алманах, 2009


 В статията се дискутират терапевтичните възможности на техническите дейности за деца от предучилищна възраст.
  Статия
 ерготерапия, конструиране, дете, движение, действие, лечение
 Издадено
  5147
 Радка Гайдова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/