Лаудацио за проф. дфн. Пенка Ангелова. – В: Пенка Ангелова. Биобиблиография. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2011, с. 5-18. ISBN 978-954-524-791-0


Иванова, Ралица (2011) Лаудацио за проф. дфн. Пенка Ангелова. – В: Пенка Ангелова. Биобиблиография. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2011, с. 5-18. ISBN 978-954-524-791-0 Veliko Tarnovo: Universitaetsverlag


 -
  Статия
 Prof. Penka Angelova
 Издадено
  5143
 Ралица Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/