Möglichkeiten und Grenzen transkultureller Erfahrung im Werk Bodo Kirchhoffs. In: Kulturtransfer und Kulturkonflikt. (Gleichnamige internationale Konferenz der Sofioter Universität, 12-13 Oktober 2008). Hrsg. von Mark Arenhövel, Maja Razbojnikova-Frateva und Hans-Gerd Winter. Dresden: Thelem Verlag, 2010, S. 225-237. ISBN 978-3-939888-97-0


Иванова, Ралица (2010) Möglichkeiten und Grenzen transkultureller Erfahrung im Werk Bodo Kirchhoffs. In: Kulturtransfer und Kulturkonflikt. (Gleichnamige internationale Konferenz der Sofioter Universität, 12-13 Oktober 2008). Hrsg. von Mark Arenhövel, Maja Razbojnikova-Frateva und Hans-Gerd Winter. Dresden: Thelem Verlag, 2010, S. 225-237. ISBN 978-3-939888-97-0 Dresden: Thelem Verlag


 Докладът е посветен на сблъсъка между различни култури и на възможностите за неговото преодоляване. Разгледаните примери от съвременната немскоезична литература (Бодо Кирххоф) тематизират конфликтни ситуации между представители на различни културни общности. Чрез избора на тази тематика се дискутират актуални проблеми на междукуртурното общуване, включващо стереотипи и базиращите се на тях недоразумения, и се начертават стратегии за тяхното разрешаване – например: - Релативизиране на интеркултурни стереотипи чрез демонстриране на различията, многообразието и противоречията в чуждата и собствената култура; - Вникване в чуждата култура през погледа на нейните носители; - Стимулиране на способността за нестереотипно мислене и възприятие; - Развитие на способността за медиация между отделните култури и за избягване на дискриминативни практики по отношение на тях; - Постигане на такова ниво на междукултурна комуникация (negotiation of meaning across cultures), при което в завишена степен се респектират различни аспекти на другостта.
  Статия
 Interkulturalität und Kulturtransfer.
 Издадено
  5141
 Ралица Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/