Естетизиране на ‘злото’ в съвременната немскоезична литература. B:Литературни пространства без граници. (Международна научна конференция в чест на проф. д-р Надежда Дакова-Аксентиева, октомври 2007). Ред. Светлана Стефанова Арнаудова. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2008, с. 298-314. ISBN 978-954-07-2755-4. COBISS.BG-ID 1279610340


Иванова, Ралица (2009) Естетизиране на ‘злото’ в съвременната немскоезична литература. B:Литературни пространства без граници. (Международна научна конференция в чест на проф. д-р Надежда Дакова-Аксентиева, октомври 2007). Ред. Светлана Стефанова Арнаудова. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2008, с. 298-314. ISBN 978-954-07-2755-4. COBISS.BG-ID 1279610340 София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”


 -
  Статия
 Ästhetik des Boesen in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur.
 Издадено
  5140
 Ралица Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/