Книга Иисус Навин. Годишник на Православния богословски факултет 1991/1992, т.1. Велико Търново: Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, 114-158 c. 1994, ISSN 0204-6369


Киров, Димитър (1994) Книга Иисус Навин. Годишник на Православния богословски факултет 1991/1992, т.1. Велико Търново: Университетско издателство „Св. Св. Кирил и Методий“, 114-158 c. 1994, ISSN 0204-6369 гр. Велико Търново


 Студия, която прави исагогически анализ на книгата Иисус Навин. Разглеждат се въпроси свързани с автороството на книгата, времето и мястото на написване, съдържание, деление, каноничност, цялост на текста и др.
  Студия
 Иисус Навин, книга, произход, време, обетована земя, коляно, племе


Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Religion and Theology

 Издадено
  514
 Димитър Киров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/