Überfremdungen – der postmoderne Blick auf Schiller und Hölderlin in Ulrike Längles Erzählung Freude schöner Götterfunken. In: Friedrich Schiller für die künftigen Generationen. (Konferenz der Gesellschaft „Goethe in Bulgarien”, Sofia, Dezember 2005). Hrsg. von Nikolina Burneva. Veliko Tarnovo: PIK Verlag, 2007, S. 165-176. ISBN 978-954-736-173-7. COBISS.BG-ID 1229253604


Иванова, Ралица (2007) Überfremdungen – der postmoderne Blick auf Schiller und Hölderlin in Ulrike Längles Erzählung Freude schöner Götterfunken. In: Friedrich Schiller für die künftigen Generationen. (Konferenz der Gesellschaft „Goethe in Bulgarien”, Sofia, Dezember 2005). Hrsg. von Nikolina Burneva. Veliko Tarnovo: PIK Verlag, 2007, S. 165-176. ISBN 978-954-736-173-7. COBISS.BG-ID 1229253604 Veliko Tarnovo: PIK Verlag


 Интертекстуалността е един от централните обекти на изследване на литературознанието. Докладът разглежда абсорбирането и трансформацията на знакови произведения от епохата на немската Класика в една съвременна литературна творба. Посветена е на експлицитната и имплицитната интертекстулност в постмодернистичния разказ на австрийската писателка Улрике Ленгле „Freude schöner Götterfunken” („Радост – ти божествен ясен плам”), изграден като мозайка от цитати от различни литературни творби – „Ode an die Freude” („Ода за радостта”) и „Verbrecher aus verlorener Ehre” („Престъпник поради изгубена чест”) на Фридрих Шилер, „Hälfte des Lebens” („Средина на живота”) на Фридрих Хьолдерлин – както и от епизоди от живота на реално съществували исторически личности (Фр. Шилер, Фр. Хьолдерлин, Зюзет Гонтард). Интерпретацията е положена в контекста на постмодернистичното схващане за иронията като средство за преосмисляне на вече казаното под формата на деструкция на литературната традиция.
  Статия
 Intertextualität, Postmoderne, Ironie.
 Издадено
  5134
 Ралица Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/