Bodo Kirchhoff. – In: Handbuch der Kunstzitate. Malerei, Skulptur, Fotografie in der deutschsprachigen Literatur der Moderne. Bd. 1. Hrsg. von Konstanze Fliedl, Marina Rauchenbacher, Joanna Wolf. Berlin: de Gruyter Verlag, 2011, S. 431-433. ISBN 978-3-11-020500-8


Иванова, Ралица (2011) Bodo Kirchhoff. – In: Handbuch der Kunstzitate. Malerei, Skulptur, Fotografie in der deutschsprachigen Literatur der Moderne. Bd. 1. Hrsg. von Konstanze Fliedl, Marina Rauchenbacher, Joanna Wolf. Berlin: de Gruyter Verlag, 2011, S. 431-433. ISBN 978-3-11-020500-8 Berlin: de Gruyter Verlag


 Публикацията представлява енциклопедична статия за цитираните в творчеството на Бодо Кирххоф произведения от изобразителното изкусво – „Dame mit Schwein” („Дамата с прасето”) на Фелисиен Ропс, „Selbstbildnis mit abgeschnittenem Haar” („Автопортрет с отрязана коса”) на Фрида Кало, „Tryptichon” („Триптих”) на Франсис Бейкън – както и множество авторски картини на писателя – „Nirgends ist was du begehrtst” („Любимият ти никъде не е”) и др. Изтъква се апелативната функция на подобен род цитати – насочена не толкова към разпалване на въображението на читателя колкото към неговата картинна памет, към естетическия му опит, предшестващ срещата му с литературните творби. Те от своя страна се вписват в традицията на „парагона”, на конкуренцията между различните медии и изкусва, и то не без известен риск, тъй като в повечето случаи става въпрос за картини на утвърдени художници с безспорен авторитет.
  Статия
 Intermedialitaet
 Издадено
  5132
 Ралица Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/