Кратко Въведение в Свещеното Писание на Стария Завет. Рецензент: доц. д-р Димитър Кенанов, В. Търново: изд. „Фабер“, 2001, 260 c. ISBN 954-775-066-6, COBISS.BG-ID 1038572004


Киров, Димитър (2001) Кратко Въведение в Свещеното Писание на Стария Завет. Рецензент: доц. д-р Димитър Кенанов, В. Търново: изд. „Фабер“, 2001, 260 c. ISBN 954-775-066-6, COBISS.BG-ID 1038572004 гр. Велико Търново


 Първата част на лекционен курс по Въведение в Свещеното Писание на Стария Завет (Общо въведение)за студентите от Православния богословски факултет към ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 260 стр.
  Книга
 Свещено Предание, Свещено Писание, Откровение, библейска критика, канон, преводи


Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Religion and Theology

 Издадено
  511
 Димитър Киров

8. Кънчева, Стефка, „Дърво Иесеево“ – от елинските философи до Спасителя (Екзегеза на композицията въз основа на образеца в храма „Рождество Христово“ в Арбанаси). В: Свещеното Писание . Херменевтика – Богослужение – Диалог (сборник в съавторство: Павлин Стефанов (о. Павел), Стефка Кънчева). София: Фондация „Покров Богородичен“, 2018. ISBN 978-954-9272-62-4. – с. 177.

9. Стойчев, Теодор Въведение в Свещеното Писание на Новия Завет, Курс лекции. Част 1. Редактор: проф. д-р Иван Желев; Рецензенти: проф. дбн Емил Трайчев, доц. д-р Димитър Попмаринов, Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2018. ISBN 978-619-201-234-2. с. 17, 41, 46.

7. Стойчев, свещ. Теодор Богословие на Новия Завет. Актуални проблеми. Рецензент: проф. Емил Трайчев, София, Издателство „Изток-Запад“, 2014, 326 с. ISBN 978-954-321-396-2 – с. 148. COBISS.BG-ID 1266053604

5. Кънчева, Стефка За кого говори пророкът? (Екзегеза на Исаия 52:13 – 53:12). Научен редактор: доц. д-р Димитър Попмаринов. В. Търново, Университетско издателство «Св. св. Кирил и Методий», 2012. ISBN 978-954-869-6. с. 13. COBISS.BG-ID 1248842724

6. Трайчев, Емил Тълкуването на старозаветните текстове в Новия Завет. Редакционна колегия: главен редактор: доц. Дилян Николчев, членове: проф. протопр. д-р Николай Шиваров, проф. протопр. д-р Радко Поптодоров, гл. асист. д-р Екатерина Дамянова. Supplementum на списание „Богословска мисъл“. Издание на Богословския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, София, 2012, 211 с. ISSN 1310-7909 – с. 36, 37, 41, 46. COBISS.BG-ID 1273153252

2. Гл. асист. д-р Ивайло Найденов, Въведение. В сб. Из историята на старозаветния библейския канон, Научен редактор проф. д-р Иван Желев Димитров. София. Издател „Библейски колегиум“, 2011. ISBN 978-954-92168-4-4 - с. 11, 15. COBISS.BG-ID 1239848420

3. Гл. асист. д-р Ивайло Найденов, Конфесионални различия в отношението към неканоничната литература на Стария Завет. В сб. Из историята на старозаветния библейския канон, Научен редактор проф. д-р Иван Желев Димитров. София. Издател „Библейски колегиум“, 2011. ISBN 978-954-92168-4-4 - с. 158. COBISS.BG-ID 1239848420

4. Гл. асист. д-р Ивайло Найденов, Прологът към книгата Премъдрост на Иисуса син Сирахов: гръцки текст и кодикология, най-нова изследователска литература. SUPPLEMENTUM. В сб. Из историята на старозаветния библейския канон, Научен редактор проф. д-р Иван Желев Димитров. София. Издател „Библейски колегиум“, 2011. ISBN 978-954-92168-4-4 - с. 126.

1. Шиваров, Николай Херменевтика на Стария Завет. Редакционен екип: Елка Бакалова, Елена Попова, Мариана Христова, Владимир Димитров, София, Издателство на Нов български университет, 2-о изд., 2009. ISBN 954-649-299-X – с. 190, 267, 294. COBISS.BG-ID 1045844196

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/