Относно природните и антропогенните рискови явления с метеорологичен характер в област Велико Търново


Нешкова, Диана (2009) Относно природните и антропогенните рискови явления с метеорологичен характер в област Велико Търново Сборник " Дни на науката" 2008


  Представени са природните и антропогенни рискови метеорологични явления, които могат да доведат до възникване на бедствено положение. Поместена е карта "Потенциални опасности - природни и техногенни, характерни за област В. Търново". Акцентира се върху управлението на риска от наводнения и необходимостта от насочване на научните и практическите дейноти срещу причинете, а не само срещу последствията.
  Доклад
 бедствия, риск, опасност
 Издадено
  5102
 Диана Нешкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/