Влиянието на тежките метали върхи замърсяването на почвата


Нешкова, Диана (2009) Влиянието на тежките метали върхи замърсяването на почвата Сборник " Дни на нуката" 2008


  Разглеждат се източниците, постъпването и разпределението на тежките метали в почвата, факторите и механизмите за задържането им и пътищата за ограничаване на замърсяванията.Посочва се влиянието на тежките метали вържу растенията и човешкото здраве.
  Доклад
 почви, замърсяване, тежки метали
 Издадено
  5101
 Диана Нешкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/