Терористичните атаки като причина за възникване на критични ситуации


Нешкова, Диана (2007) Терористичните атаки като причина за възникване на критични ситуации Сборник "Дни на науката"2007


  Разглежда се какво представлява тероризма и под какви форми се среща в световен мащаб. Посочват се възможносите за прояви на терористични атаки свързани с използването на ядрен материал, химически отровни вещества или биологични агенти.
  Доклад
 терористични атаки, цел, средства, обект, форми
 Издадено
  5099
 Диана Нешкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/