“As designações eufemizantes em português e em búlgaro, relacionadas com a morte”


Недева, Бойка (2003) “As designações eufemizantes em português e em búlgaro, relacionadas com a morte” -В: Симпозиум с международно участие: Доклади. 10 години Португалска филология в СУ „Св. Климент Охридски” (14-15 ноември, 2002), изд. НИБА Консулт ЕООД, София, ISBN: 954-451-020-6, с. 103-109.


 Разглеждат се евфемизмите в португалския и българския език, свързани с думата "смърт".
  Доклад
 евфемизъм, португалски език


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  5080
 Бойка Недева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/