“Dicionário português-búlgaro económico” /Португалско-български икономически речник/


Недева, Бойка (2005) “Dicionário português-búlgaro económico” /Португалско-български икономически речник/ Издателство “Б&Н”, В. Търново, 2005, ISBN 954-9689-21-2


 Специализираният португалско-български речник включва икономическа, финансова, данъчна, юридическа терминология, използвана в португалския език и съответният превод на българския език.
  Книга
 речник, специализирана терминология, португалско-български


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  5079
 Бойка Недева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/