“Português comercial – caderno de textos e exercícios


Недева, Бойка (2000) “Português comercial – caderno de textos e exercícios Издателство “Б&Н”, В. Търново


 Учебно помагало за часовете по специализиран превод с подходящи оригинални текстове и специално разработени дидактически упражнения относно теми свързани с португалския икономически живот, банки и финанси,фондова борса, режим на социално осигуряване, туризъм, търговска кореспонденция, европейски институции и еврозона, интернет.
  Учебник / Учебно помагало
 специализиран превод, специализирана терминология.


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  5078
 Бойка Недева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/