“Английски заемки в съвременния португалски език” в съавторство с доц. д-р Д. Генова.


Недева, Бойка (2001) “Английски заемки в съвременния португалски език” в съавторство с доц. д-р Д. Генова. Сборник от научна конференция „Преподаване на чужд език и висше образование”, ВТУ, В. Търново.


 няма
  Доклад
 Чуждици, неологизми, заемки, терминология.


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  5077
 Бойка Недева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/