Българско-португалски разговорник, второ преработено издание


Попова, Кремена (2009) Българско-португалски разговорник, второ преработено издание Издателство Грамма, Плевен


 Включва правила за произношение; граматика на португалския език, представена по добре структуриран и достъпен начин, придружена с примери и бележки относно произношението с цел избягването на забавни недоразумения; думи, изрази и фрази, свързани с основни сфери от живота на човека, разделени на повече от 50 подтеми. Подходящ за студентите от Приложна лингвистика и от факултативните курсове по португалски език, и за всеки българин, пътуващ за развлечение или по работа в португалоговореща страна.
  
 Българско-португалски разговорник, лексика португалски език, граматика португалски език
 
  5064
 Кремена Попова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/