Анри МЕШОНИК : ПОЕТИКА НА ПРЕВОДА


Христов, Паисий (1999) Анри МЕШОНИК : ПОЕТИКА НА ПРЕВОДА Панорама плюс


 Превод от френски Паисий Христов
  
 Опитът е първичен. Теорията и опитът са безкрайни.
 
  5058
 Паисий Христов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/