Kulturbezogene Bedeutungserklärungen bei der Wortschatzarbeit im Fremdsprachenunterricht für Fortgeschrittene


Димитрова, Марийка (2001) Kulturbezogene Bedeutungserklärungen bei der Wortschatzarbeit im Fremdsprachenunterricht für Fortgeschrittene http://www.sprachwissenschaft.ch/IDT2001/


 дискутира се ролята на културно обусловени аспекти при разкриване на лексикалното значение в преподаването на немски език
  Статия
 културни аспекти, работа с лексика, чуждоезиково обучение
 Издадено
  5053
 Марийка Димитрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/