Мобилни комуникации – състояние и перспективи. Преглед на ОС и процесори за мобилни платформи.


Стефанов, Тихомир (2010) Мобилни комуникации – състояние и перспективи. Преглед на ОС и процесори за мобилни платформи. Иновации в програмните технологии, алгоритми и обучението във висшите училища, свързано с тях, Велико Търново


 Ключови думи: Комуникации, GSM, телефони, смартфони, операционни системи. В публикацията се разглежда състоянието и перспективите за развитие на мобилните платформи. Прави се обзор на актуалните операционни системи за GSM апарати и новите процесори, превръщащи GSM-ите в мултимедийни устройства.
  Доклад
 Комуникации, GSM, телефони, смартфони, операционни системи.


Социални, стопански и правни науки Обществени комуникации и информационни науки
Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Social sciences, economic sciences and law Public Communications and Information Sciences
Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  5039
 Тихомир Стефанов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/