Стандарти за обмен на информация в предпечатната подготовка на съвременния вестник.


Стефанов, Тихомир (2008) Стандарти за обмен на информация в предпечатната подготовка на съвременния вестник. Седма Национална научна конференция „Библиотеки, четене, комуникации”, Велико Търново


 Ключови думи: Вестник, информация, графика, дизайн, предпечат, графични формати. Разгледани са файлови формати, използвани в предпечата и графичния дизайн на съвременния вестник. Прави се кратък анализ на съвременните програми за обработка на текстова и графична информация. Разглеждат се проблеми, свързани с обмяната на информация в програмите за предпечат.
  Доклад
 Вестник, информация, графика, дизайн, предпечат, графични формати.


Социални, стопански и правни науки Обществени комуникации и информационни науки
Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Social sciences, economic sciences and law Public Communications and Information Sciences
Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  5038
 Тихомир Стефанов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/