Англицизмите в текстовете за специализиран превод на италиански, френски и български език и някои проблеми при техния превод


Аврамова, Галина (2004) Англицизмите в текстовете за специализиран превод на италиански, френски и български език и някои проблеми при техния превод Сборник на научна конференция "Съвременно образование и чужд език"


 Изследват се различните видове англицизми, които се използват в текстовете за упражнения по специализран превод във ВТУ на френски, италиански и български езикн - такива, които имат и такива, които нямат свое съответствие в езика-цел. Разглеждат се различните възможности за превод, като се взема предвид факта, че френският език се защитава много повече от италианския от проникването на англицизми. В доклада се посочват и случаи на различно произношение на англицизмите, настанили се във френския
  Доклад
 англицизми, специализиран, превод,


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  5032
 Галина Аврамова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/