"Мемоарите на Адриан" или свободата на античната съдба.


Петрова, Николина (1995) "Мемоарите на Адриан" или свободата на античната съдба. Научни трудове, книжка 36, ВВОУ "Васил Левски"


 Разглежда се проблема за екзистенциалния избор,който може и трябва да направи всеки човек, видян през призмата на Римското имперско обкръжение.
  
 Адриан, антична, съдба
 
  5021
 Николина Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/