Проблеми на идентификацията на личността в индустриалното общество, отразени в романа на Жорж Перек "Вещите".


Петрова, Николина (1993) Проблеми на идентификацията на личността в индустриалното общество, отразени в романа на Жорж Перек "Вещите". Научни трудове, книжка 28, ВВОУ "Васил Левски", Юбилейна научна сесия "80 години от балканската война"


 Анализ на социалните и лични отношения в индустриалното общество въз основа на определени взаимовръзки.
  
 идентификация, индустриално общество, личност
 
  5020
 Николина Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/