Анчева, Д., Л. Петров. Разработване на модул за обучение по паневритмия като система за рекреация: елементи, компетенции, учебно съдържание. Списание "Спорт и Наука", изв. брой 4, София, 2010, ISSN 1310-3393, с. 284-287, COBISS.BG-ID 1121090276


Петров, Людмил (2010) Анчева, Д., Л. Петров. Разработване на модул за обучение по паневритмия като система за рекреация: елементи, компетенции, учебно съдържание. Списание "Спорт и Наука", изв. брой 4, София, 2010, ISSN 1310-3393, с. 284-287, COBISS.BG-ID 1121090276 Списание "Спорт и Наука", изв. брой 4, София, ISSN 1310-3393, с. 284-287, COBISS.BG-ID 1121090276


 Представя се модул за обучение по паневритмия като система за рекреация
  Статия
 паневритмия, рекреация, модул за обучение


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  5016
 Людмил Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/