Основи на информатиката


Николов, Николай (1989) Основи на информатиката Университетско издателство „Св.Св. Кирил и Методий”, В. Търново


 
  
 информатика
 
  5012
 Николай Николов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/