Минимизация числа ТЭЗ-ов при решение задачи компоновки


Николов, Николай (1983) Минимизация числа ТЭЗ-ов при решение задачи компоновки В кн. Автоматизация проектирования микроэлактронной аппаратуры, Москва, с. 256


 
  
 оптимално разполагане
 
  5008
 Николай Николов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/