Сканиране при неравномерно разполагане на едногабаритни обекти


Николов, Николай (1987) Сканиране при неравномерно разполагане на едногабаритни обекти Научни трудове на ВНВУ "Васил Левски", кн.16, с. 67-71


 
  
 оптимизация, сканиране
 
  5005
 Николай Николов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/