Средства за поддържане развитието на пакет приложни програми за разполагане на взаимосвързани обекти


Николов, Николай (1988) Средства за поддържане развитието на пакет приложни програми за разполагане на взаимосвързани обекти Научни трудове на ВНВУ "Васил Левски", кн.6, с. 108-111


 
  
 оптимизация, сканиране
 
  5004
 Николай Николов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/