Особености в реализацията на базовите алгоритми при оптимизация по метода "сканираща област".


Николов, Николай (1988) Особености в реализацията на базовите алгоритми при оптимизация по метода "сканираща област". Научни трудове на ВНВУ "Васил Левски", кн.6, с. 115-118


 
  
 оптимизация, сканиране
 
  5003
 Николай Николов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/