Автоматизирано работно място за управление на учебния процес


Николов, Николай (1988) Автоматизирано работно място за управление на учебния процес Научни трудове на ВНВУ "Васил Левски", кн.6, с. 112-114


 
  
 автоматизация, учебен процес
 
  5002
 Николай Николов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/