Базов алгоритъм при сканиране


Николов, Николай (1997) Базов алгоритъм при сканиране Трудове на ВВОВУ "Васил Левски", В.Търново, кн. 57, с. 308-312


 
  
 оптимизация, сканиране
 
  4999
 Николай Николов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/