Фигури на ранномодерния интелектуалец в "De vita beata" (1463) на Хуан де Лусена. - В: Мрежи и институции на знанието в ранномодерна Европа, В. Търново: Абагар, 2010, с. 101-139. Print ISBN 9789544278892


Сабоурин-Дренска, Владимир (2010) Фигури на ранномодерния интелектуалец в "De vita beata" (1463) на Хуан де Лусена. - В: Мрежи и институции на знанието в ранномодерна Европа, В. Търново: Абагар, 2010, с. 101-139. Print ISBN 9789544278892 Сб. "Мрежи и институции на знанието в ранномодерна Европа"


 На седмото небе е вече не мистикът или любовникът, а някаква нова странна фигура – яздеща бременна магарица, чийто самар е покрит с пъстра черга – на която се чини, че е на седмото небе
  Студия
 ранна модерност, Испания, интелектуалци, хуманисти


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  4998
 Владимир Сабоурин-Дренска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/