Тереса от Авила (1515–1582): името на бащата.- В: 45 години Филологически факултет. Юбилеен сборник, В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2009, с. 249-260. ISBN 978-954-524-673-9


Сабоурин-Дренска, Владимир (2009) Тереса от Авила (1515–1582): името на бащата.- В: 45 години Филологически факултет. Юбилеен сборник, В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2009, с. 249-260. ISBN 978-954-524-673-9 Сб. "45 години Филологически факултет. Юбилеен сборник"


 Фигурата на бащата-конвертит ще присъства като фигуративно-наративна анаграма на отсъстващото му име, укрито и изгубено на прага на модерността
  Статия
 Тереса от Авила, баща, име


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  4990
 Владимир Сабоурин-Дренска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/