Conversion: Тереса де Аумада и Аврелий Августин. - Филологический сборник, Вып. ІІІ, Тверь – Велико Тырново: Тверской государственный университет, 2008, с. 187-193.


Сабоурин-Дренска, Владимир (2008) Conversion: Тереса де Аумада и Аврелий Августин. - Филологический сборник, Вып. ІІІ, Тверь – Велико Тырново: Тверской государственный университет, 2008, с. 187-193. сб. Филологический сборник, Вып. ІІІ, Тверь – Велико Тырново: Тверской государственный университет, 2008, с. 187-193. ISBN 978-954-524-968-6


 "Обръщането" към Бога при Тереса от Авила и Аврелий Августин; опитът на конверсията е описан като завръщащ се и повтарящ се в моментите на екзистенциален пробив към Господа и себе си
  Статия
 конвертит, Тереса от Авила, Аврелий Августин


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  4989
 Владимир Сабоурин-Дренска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/