Оценка устойчивостта на многопозиционна система за предаване на дискретна информация при обработка на сигнали чрез структурна демодулация


Николов, Николай (1980) Оценка устойчивостта на многопозиционна система за предаване на дискретна информация при обработка на сигнали чрез структурна демодулация Юбилейна научна сесия на ВНВВУ "Г.Бенковски ", Плевен


 -
  
 системи, устойчивост
 
  4986
 Николай Николов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/