Оптимални синхронни сегменти в m-псевдослучайните последователности


Николов, Николай (1980) Оптимални синхронни сегменти в m-псевдослучайните последователности Юбилейна научна сесия на ВНВВУ "Г.Бенковски ", Плевен


 -
  
 синхронни сегменти
 
  4985
 Николай Николов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/