Алгоритъм "сканираща област" и точни решения за оптимално разполагне


Николов, Николай (1998) Алгоритъм "сканираща област" и точни решения за оптимално разполагне Трудове на ВВОВУ "Васил Левски", В.Търново


 -
  
 сканиране, оптимизация
 
  4982
 Николай Николов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/