Проблеми и подходи при решаване на големи задачи за разполагане на взаимосвързани обекти


Николов, Николай (1998) Проблеми и подходи при решаване на големи задачи за разполагане на взаимосвързани обекти Трудове на ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", т.1, кн.1


 -
  
 оптимално разполагане
 
  4981
 Николай Николов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/