Начален практикум по бази данни на DELPHI


Николов, Николай (1999) Начален практикум по бази данни на DELPHI Издателство "Васил Априлов", Габрово


 -
  
 практикум, бази данни
 
  4979
 Николай Николов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/