Програмиране и използване на компютри


Николов, Николай (1999) Програмиране и използване на компютри TEMPUS S_JEP-11392-96, Restructuring degree courses in computing


 -
  
 програмиране, компютри
 
  4978
 Николай Николов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/