Автоматизирано проектиране на мундщуци за керамичното производство


Николов, Николай (1998) Автоматизирано проектиране на мундщуци за керамичното производство Списание "Машиностроене", бр. 7-8


 -
  
 автоматизирано проектиране, мундщуци
 
  4977
 Николай Николов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/