Граници за точни решения при квадратично разполагане чрез сканиране


Николов, Николай (1999) Граници за точни решения при квадратично разполагане чрез сканиране Списание "Информационни технологии", бр. 2


 -
  
 квадратично разполагане, сканиране
 
  4976
 Николай Николов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/