Experimental results on quadratic assignment problem=


Николов, Николай (1999) Experimental results on quadratic assignment problem= Computer science journal of Moldova, No 1


 -
  
 квадратично разполагане
 
  4975
 Николай Николов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/