Оптимизиране при квадратично разполагане на икономически обекти и точни решения


Николов, Николай (1999) Оптимизиране при квадратично разполагане на икономически обекти и точни решения Списание "Информационни технологии", бр. 1


 -
  
 оптимизиране, квадратично разполагане
 
  4974
 Николай Николов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/