Възможности на метода "сканираща област" при задачи с ограничен размер


Николов, Николай (2000) Възможности на метода "сканираща област" при задачи с ограничен размер Списание "Автоматика и информатика", бр. 1


 -
  
 оптимизация, сканиране
 
  4973
 Николай Николов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/