Ръководство за програмиране с решени задачи


Николов, Николай (2001) Ръководство за програмиране с решени задачи Университетско издателство „Св.Св. Кирил и Методий”, В. Търново


 -
  
 програмиране, задачи
 
  4972
 Николай Николов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/