Методически идеи за развитие на интеркултурната компетентност в обучението по немски като чужд език в началното училище


Белчева, Весела (2010) Методически идеи за развитие на интеркултурната компетентност в обучението по немски като чужд език в началното училище Чуждоезиково обучение, кн. 3,21-26, ISSN 0205-1834, COBISS.BG-ID 1235564260


 Статията предлага конкретни идеи за засилване на присъствието на немскоезичните култури в обучението по немски език в началното училище и показва как традиционните теми /присъстващи в учебните комплекси по немски език/ могат да бъдат разработени в интеркултурен аспект.
  Статия
 интеркултурна компетентност, чуждоезиково обучение, методически идеи
 Издадено
  4965
 Весела Белчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/