Литературните текстове в контекста на ранното обучение по немски като чужд език


Белчева, Весела (2008) Литературните текстове в контекста на ранното обучение по немски като чужд език Сб. "Съвременни образователни технологии в основното училище". В. Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 261-266, ISBN 978-954-524-628-9


 Статията разглежда ролята на литературните текстове в ранното обучение по немски като чужд език, критериите за подбор на литературните текстове и етапите на работа с литературни текстове в обучението по немски език в началното училище.
  Статия
 литературни текстове, ранно обучение по немски като чужд език, критерии за подбор, етапи на работа
 Издадено
  4963
 Весела Белчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/