Актуални аспекти на превода на православни аскетически понятия от български на английски език


Питев, Божидар (2011) Актуални аспекти на превода на православни аскетически понятия от български на английски език В: Свидетелства на традицията. Сборник материали от научноизследователски проекти на Православния богословски факултет. В. Търново, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, с. 191-212. ISBN 978-954-524-801-6


 Студията изследва преводът от български на английски език на термини, създадени от аскетическата традиция на православния Изток. Направените наблюдения се вписват в общия динамичен контекст на православната богословска терминология в английски език, която все още не е напълно уточнена и стабилизирана.
  Студия
 превод,православни,аскетически,понятия,български,английски


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  4954
 Божидар Питев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/